Εκπαιδευτικό υλικό

Γραμματική της Αγγλικής Γλώσσας της Αθηνάς Αρτ. Στρογγύλη
CONTENTS

1. The English Alphabet
2. The Indefinite Article
3. The Definite Article
4. Plural Number
5. The Sentence
6. Numbers
7. Personal Pronouns
8. Introduction To Verbs
9. The Verb “TO BE” Simple Present Tense
10. The Verb “HAVE GOT” / “TO HAVE” Simple Present Tense
11. The Verb “TO BE” Simple Past Tense
12. The Verb “TO BE” Simple Future Tense
13. The Verb “TO BE” Simple Present Perfect Tense
14. The Verb “TO BE” Simple Past Perfect Tense
15. The Verb “TO HAVE” Simple Past Tense
16. Demonstrative Pronouns This-That
17. Possessives
18. Uncountable Nouns
19. There is-There are
20. A lot (of)-Much-Many-Plenty (of)-A great deal
21. Interrogative Pronouns-Adjectives-Adverbs
22. Relative Pronouns-Adverbs-Clauses
23. Little-A little-Few-A few
24. Some-Any-No
25. One-Ones
26. Reflexive Pronouns
27. Verbs Active Voice
28. Present Continuous Tense
29. Simple Present Tense

download

Έντυπο υλικό στο φροντιστήριο για εκμάθηση Αγγλικής σε νήπια
Στο φροντιστήριο μας και με προσωπική μας εργασία έχουμε γράψει βιβλίο για την σωστή εκμάθηση των αγγλικών στα νήπια. Το βιβλίο δεν έχει ακόμη εκδοθεί αλλά θα γίνει σύντομα. Εώς τότε οι μικροί μαθητές του φροντιστηρίου μας παίρνουν σε έντυπη μορφή το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *