Μέθοδος Διδασκαλίας

Εκπαιδευτικές Μέθοδοι


Στο φροντιστήριο μας χρησιμοποιούνται όλες οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι όπως, διάλεξη, μελέτη περίπτωσης, ομαδοσυνεργατική μάθηση, μέθοδος projcet, παιχνίδι ρόλων κ.λ.π. και πολλά εποπτικά μέσα

Η πρώτη μας επαφή με τους μικρούς μαθητές, ηλικίας 7-8 χρόνων, στην τάξη είναι καθοριστική. Θεωρούμε το ξεκίνημα και τα πρώτα έτη σπουδών ως θεμέλιο για τη σωστή εκμάθηση της γλώσσας. Σ’ αυτό το στάδιο και κατά τα πρώτα έτη σπουδών μας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε τους μαθητές μας, να διαπιστώσουμε τις δυνατότητές τους (ακουστικοί, οπτικοί, οπτικοακουστικοί τύποι μάθησης), αλλά και ενδεχομένως τις αδυναμίες κάποιων μαθητών, έτσι ώστε οι μαθητές με ενδεχόμενες μαθησιακές δυσκολίες να έχουν ειδική αντιμετώπιση και να μην αποθαρρυνθούν, να ολοκληρώσουν τον κύκλο των σπουδών τους και να αποκτήσουν τα πτυχία των Αγγλικών χωρίς δυσκολία και πρωτίστως χωρίς να περιθωριοποιηθούν μέσα στην τάξη. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι βασίζουμε τη διδασκαλία μας σε πρόγραμμα σπουδών, το οποίο εφαρμόζεται επιτυχώς επί 25 χρόνια και βελτιώνεται διαρκώς με τη βοήθεια της συνεχούς επιμόρφωσης μας και της εμπειρίας μας. Στόχος μας είναι οι μαθητές μας να αντιλαμβάνονται και να χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα με την ίδια άνεση όπως και την Ελληνική. Στην επίτευξη αυτού του στόχου συντελούν το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, η συνεχής επιμόρφωση μας αλλά και ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός που διαθέτουν όλες μας οι αίθουσες, όπως διαδραστικοί πίνακες, projectors, laptops, προβολή DVDs, CD Players για listening και ηχογραφήσεις, laser εκτυπωτή και φωτοτυπικό. Στους μαθητές μας χορηγείται πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή (dvds, φωτοτυπίες), σχεδιαγράμματα εκθέσεων και άλλες σημειώσεις κατά την ώρα του μαθήματος που διευκολύνουν την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας και λιγοστεύουν το κόστος αγοράς βιβλίων. Στα φροντιστήρια μας διδάσκεται η δική μας γραμματική «Grasping the English Gramma» Athena Art. Stroggili. Στο νηπιακό τμήμα χρησιμοποιείται δικό μας υλικό «Wise Start – Super Start», το οποίο χορηγείται στους μαθητές μας σε έντυπη μορφή. Θα ακολουθήσει η έκδοση του βιβλίου εκθέσεων του οποίου το υλικό προς το παρόν χορηγείται στους μαθητές μας σε έντυπη μορφή κατά την ώρα της διδασκαλίας μας. Το φροντιστήριό μας διαθέτει περίπου 600 σχεδιαγράμματα και δείγματα εκθέσεων τα οποία θα συμπεριληφθούν στο επόμενο βιβλίο που θα εκδώσουμε.


Εποπτικά μέσα


  • Πίνακας,
  • Ιστότοπος,
  • Βίντεο,
  • Ακουστικά,
  • Φωτογραφίες,
  • Σχεδιαγράμματα εκθέσεων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *