Διδάσκοντες / Κωνσταντίνος Δ. Κοντογεώργος

Κωνσταντίνος Δ. Κοντογεώργος: Diploma in Teaching English U.S.A. – TEFL ON METHODOLOGY.
Διδάχθηκα την Αγγλική γλώσσα, μεγάλωσα, σπούδασα και εργάζομαι στο οικογενειακό μας φροντιστήριο. Διδάσκω επί έντεκα χρόνια. Θεωρώ σημαντικό να εστιάζω στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή και να ενισχύω την πίστη τους στον εαυτό τους.

Πίσω στους Διδάσκοντες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *