Pre-junior Class

pre juniorPre-Junior Class Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου ξεκινά το Νηπιακό μας τμήμα. Η σειρά απευθύνεται σε μαθητές 1ης και 2ας  Δημοτικού και έχει σαν στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την Αγγλική γλώσσα. Η διδασκαλία είναι κυρίως προφορική και δεν υπάρχουν εργασίες για το σπίτι. Το υλικό που διδάσκεται είναι του φροντιστηρίου(υπάρχει διαθέσιμο υλικό στο site μας http://athenadinosenglishschools.gr) και ως το τέλος της χρονιάς θα έχουν μάθει όχι μόνο λέξεις αλλά και  μικρές προτάσεις. Χρησιμοποιείται διαδραστικός πίνακας και άλλα εποπτικά μέσα.
Πληροφορίες εγγραφές 2441028089,  KINΗΤΟ 6977563888 & 6972317809.
SCHOOS OF ENGLISH ATHENA. Αθηνά Στρογγύλη Κωνσταντίνος Κοντογεώργος

This entry was posted in Γενικά νέα. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *